• Fuck America

    Edgar Hilsenrath

    Anthos. Vertaald uit het Duits door Elly Schippers

In de emigrantencafetaria op de hoek van Broadway en 86th Street in New York zit de Duitse jood Jakob Bronsky elke nacht aan zijn autobiografische roman De rukker te schrijven. Hij houdt zich in leven met baantjes als hulpkelner en bordenwasser, zijn dagelijks bestaan wordt beheerst door de eeuwige strijd om een warme maaltijd, eenslaapplaats, een buskaartje. Zijn bekentenis, die begint met het motto `Fuck Amerika , is een boosaardige satire op de valse beloften van een leugenachtige maatschappij en een wrange samenvatting van het joodse lot.Kernachtig en geestig, maar ook met rauwheid schildert Hilsenrath de strijd van zijn autobiografisch getinte held om in het land van de onbegrensde mogelijkheden te overleven.

De jury over Fuck America

Ik-figuur Jakob Bronsky is een Joodse emigrant die als overlevende van de Holocaust via omzwervingen in 1951 in Amerika terechtkomt. Naast een felle satire op het lot van de Joden en op de Amerikaanse samenleving is Fuck America ook een voorbeeld van wat de verbeelding vermag. De bedrieglijke eenvoud van Hilsenraths trefzekere taal, zijn humor, zijn ogenschijnlijk simpele en levensechte dialogen zijn weergaloos en de vertaling doet recht aan deze bijzondere toon.

(shortlist 2014)