Reglement

Aandacht voor Europese roman

De Europese Literatuurprijs bekroont een roman geschreven in een taal van een land dat behoort tot de Raad van Europa. Tevens bekroont de prijs de Nederlandse vertaling van de roman, die geldt als voorbeeld van excellente vertaling.

De prijs is een initiatief van Academisch-cultureel Centrum SPUI25, het Nederlands Letterenfonds, weekblad De Groene Amsterdammer en Athenaeum Boekhandel.

De prijs vraagt specifiek aandacht voor romans uit het Europese taalgebied en benadrukt daarmee de literaire diversiteit en de culturele rijkdom van Europa. De prijs wordt jaarlijks in het najaar uitgereikt aan auteur en vertaler(s) tijdens een publieke bijeenkomst. Het prijzengeld bedraagt 10.000 euro voor de auteur en 10.000 euro voor de vertaler(s).

Longlist en jury

De longlist van 10 tot 15 titels, afkomstig uit zo veel mogelijk verschillende lidstaten van de Raad van Europa, wordt officieel bekendgemaakt.

De longlist wordt samengesteld door een selectiecommissie van onafhankelijke of zelfstandig inkopende literaire boekhandels. Een jury van vijf deskundigen, onder wie twee boekhandelaren, één criticus en een deskundige literair vertalen, bijvoorbeeld een oud-winnaar, beslist over de shortlist van 3 à 4 titels en de uiteindelijke winnaar. De juryleden worden voor een jaar benoemd.

Criteria

De vertaalde titels moeten voor het eerst in de Nederlandse taal zijn verschenen in het voorgaande kalenderjaar. Op het moment van de bekendmaking van de longlist moet het boek nog leverbaar zijn.

De laureaten moeten bereid zijn de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen.

De jury selecteert een top 3/4 en een winnaar. Aan het einde van de zomer wordt de winnaar bekendgemaakt.

Secretariaat

Het bij het Nederlands Letterenfonds ondergebrachte oprichtingscomité ten behoeve van de Europese Literatuurprijs bestaat uit de initiatiefnemers.

Het secretariaat van de Europese Literatuurprijs wordt gevoerd door het Nederlands Letterenfonds.