Reglement

Aandacht voor Europese roman

De Europese Literatuurprijs bekroont een roman geschreven in een taal van een land dat behoort tot de Raad van Europa. Tevens bekroont de prijs de Nederlandse vertaling van de roman, die geldt als voorbeeld van een excellente vertaling.

De prijs is een initiatief van Academisch-cultureel Centrum SPUI25, het Nederlands Letterenfonds, weekblad De Groene Amsterdammer en Athenaeum Boekhandel en wordt ondersteund door Stichting Lira.

De prijs vraagt specifiek aandacht voor romans uit het Europese taalgebied en benadrukt daarmee de literaire diversiteit en de culturele rijkdom van Europa. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt.

Longlist en jury

De longlist van 20 titels, afkomstig uit minstens 10 verschillende lidstaten van de Raad van Europa, wordt officieel bekend gemaakt in een persbericht.

De longlist wordt samengesteld door een jury van daartoe door de initiatiefnemers uitgenodigde kwaliteitsboekhandels. Een kwaliteitsboekhandel is een boekhandel die verklaart te voldoen aan het gestelde op het antwoordformulier dat voor aanmelding door boekhandels wordt gehanteerd. De initiatiefnemers streven ernaar dat van de deelnemende boekhandels steeds ongeveer de helft onafhankelijk is, dat wil zeggen niet behoort tot een winkelketen of concern en evenmin is aangesloten bij een inkoopcombinatie. Door deelname aan de Europese Literatuurprijs stellen zij zich op als ambassadeur voor de Europese Literatuurprijs en zetten zich in voor de promotie van de voornoemde prijs en de genomineerde titels in hun boekhandel en onder hun lezers.

Een jury van 5 deskundigen, onder wie 2 boekhandelaren, 1 criticus en 1 vertaaldeskundige, beslist over de shortlist van 5 en de uiteindelijke winnaar. De juryleden worden voor een jaar benoemd, de juryvoorzitter mag langer aanblijven.

Criteria

De romans moeten in de Nederlandse taal zijn verschenen in het voorafgaande kalenderjaar.

Op het moment van de bekendmaking van de longlist moet het boek nog leverbaar zijn.

De laureaat moet bereid zijn de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen.

De jury ontvangt de longlist minstens 2 maanden voorafgaand aan de juryvergadering. Zij selecteert een top 5 en een winnaar. In september 2014 wordt de winnaar bekend gemaakt en de prijs overhandigd.

Secretariaat

Het secretariaat wordt gevoerd door het Nederlands Letterenfonds.