Partners

De Europese Literatuurprijs is een samenwerking tussen een aantal organisaties, die organisatorisch en/of financieel een belangrijk aandeel leveren.

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.
letterenfonds.nl

Athenaeum Boekhandel

Athenaeum Boekhandel is een van de weinige grote boekhandels in Nederland die nog volstrekt onafhankelijk is, dat wil zeggen geen deel uitmaakt van een keten of concern en evenmin behoort tot een inkoopcombinatie. De kern van het bedrijf is en blijft de literaire en academische boekhandel aan het Spui.
athenaeum.nl

De Groene Amsterdammer

De Groene Amsterdammer is het oudste opinieweekblad van Nederland, onafhankelijk sinds 1877, en sindsdien baken van vrijzinnige meningsvorming op het gebied van politiek, maatschappij, cultuur en literatuur.
groene.nl

Spui25

Spui25 is een academisch-cultureel centrum aan het Spui in Amsterdam. Het is een levendig podium aan het boekenplein van de hoofdstad, dat een verbinding vormt tussen de Universiteit van Amsterdam en de wereld van de culturele praktijk in de breedste zin.
spui25.nl

Lira fonds

Lira Fonds is een zelfstandige stichting die subsidies verstrekt aan projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers betrokken zijn.
lira.nl

De Lancey & De La Hanty Foundation

De De Lancey & De La Hanty Foundation ondersteunt bijzondere culturele projecten en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van geneeskunde en recht. Dit doet het onder meer door beurzen aan talentvolle studenten te verstrekken.