Partners

De Europese Literatuurprijs is een initiatief van Athenaeum Boekhandel, Spui25, De Groene Amsterdammer en het Nederlands Letterenfonds, en wordt financieel ondersteund door Stichting Lira Fonds, De Lancey Foundation en het Nederlands Letterenfonds. Hebban heeft zich in het jubileumjaar 2020 aangesloten als partner.

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.
letterenfonds.nl

Athenaeum Boekhandel

Athenaeum Boekhandel is een van de weinige grote boekhandels in Nederland die nog volstrekt onafhankelijk is, dat wil zeggen geen deel uitmaakt van een keten of concern en evenmin behoort tot een inkoopcombinatie. De kern van het bedrijf is en blijft de literaire en academische boekhandel aan het Spui.
athenaeum.nl

De Groene Amsterdammer

De Groene Amsterdammer is het oudste opinieweekblad van Nederland, onafhankelijk sinds 1877, en sindsdien baken van vrijzinnige meningsvorming op het gebied van politiek, maatschappij, cultuur en literatuur.
groene.nl

Spui25

Spui25 is een academisch-cultureel centrum aan het Spui in Amsterdam. Het is een levendig podium aan het boekenplein van de hoofdstad, dat een verbinding vormt tussen de Universiteit van Amsterdam en de wereld van de culturele praktijk in de breedste zin.
spui25.nl

Stichting Lira Fonds

Stichting Lira Fonds is een zelfstandige stichting die subsidies verstrekt aan projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers betrokken zijn.
lira.nl

De Lancey Foundation

De Lancey Foundation ondersteunt bijzondere culturele projecten en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van geneeskunde en recht. Dit doet het onder meer door beurzen aan talentvolle studenten te verstrekken.

Crossing Border

Crossing Border is hét internationaal toonaangevende literatuur- en muziekfestival van Nederland, dat sinds 1992 plaatsvindt in Den Haag. Een plek waar de grenzen tussen bezoekers, artiesten en disciplines verdwijnen. De uitreiking van de jaarlijkse Europese Literatuurprijs maakt begin november deel uit van de programmering van het Crossing Border festival.

Hebban

Met ruim een half miljoen bezoekers per maand en ruim 245.000 geregistreerde lezers is Hebban.nl de grootste en actiefste lezerscommunity van Nederland en Vlaanderen. Elke dag worden er meer dan duizend nieuwe lezersbeoordelingen en recensies toegevoegd. Hebban organiseert jaarlijks circa 150 online leesclubs en de populairste reading challenge voor Nederlandstalige lezers.
Hebban.nl