• Waar vier wegen samenkomen

    Tommi Kinnunen

    Prometheus. Vertaald uit het Fins door Sophie Kuiper

Waar vier wegen samenkomen is een prachtig geschreven en vertaalde, mooi gecomponeerde familiegeschiedenis die de hele twintigste eeuw bestrijkt. De Finse auteur laat ons kennismaken met een kleine dorpsgemeenschap in het hoge noorden van zijn geboorteland. De titel verwijst naar een kruispunt waaraan het zelfgebouwde, allengs uitdijende huis van Maria staat, een hardwerkende vroedvrouw. In de loop der tijd betrekken steeds meer familieleden het huis. Tegelijkertijd leven ze meer langs elkaar heen dan met elkaar.

Kinnunen kiest voor sterke vrouwen: Maria is geeĢˆmancipeerd en eigenzinnig, ook haar dochter Lahja, in veel opzichten het tegendeel van haar moeder, maakt haar eigen keuzes. Op latere leeftijd nemen ook haar zoon en schoondochter hun intrek in het huis. Prachtig schetst Kinnunen hoe Lahja’s echtgenoot worstelt met zijn verborgen homoseksualiteit, een geaardheid die in die tijd en die contreien als een ziekte en een zonde wordt beschouwd.

Kinnunen beschrijft dit alles met weinig woorden en maakt telkens een sprong in de tijd, waardoor hij veel overlaat aan de verbeelding van de lezer. Bijzonder fraai is zijn beschrijving van het huis door de tijd heen. Het is aanvankelijk de trots van de eigenares, maar wordt gaandeweg een soort gevangenis - symbool voor de beklemmende, bekrompen wereld waaruit de bewoners zouden willen ontsnappen.

(shortlist 2016)