Boekhandels gezocht

Wilt u een rol spelen bij de jaarlijkse voorselectie van de 20 titels die kans maken op de prijs? Wilt u met die 20 longlist-titels actief zijn in uw winkel en eventueel de Vertalersgeluk-tournee ontvangen. En wilt u vervolgens ook de vijf genomineerden en de uiteindelijke onder de aandacht brengen bij uw klanten? Dat kan!

Academisch-cultureel centrum SPUI25, het Nederlands Letterenfonds, weekblad De Groene Amsterdammer en Athenaeum Boekhandel hebben elkaar gevonden in een plan voor een literaire prijs ter bekroning van de beste literaire roman die uit een Europese taal in het Nederlands is vertaald. Het doel van de prijs is om de Europese literatuur onder de aandacht te brengen en bovendien de vertalers die deze werken voor de Nederlandse lezer toegankelijk maken in de schijnwerpers te plaatsen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000 voor de schrijver en € 5.000 voor de vertaler van het bekroonde boek

We willen graag professionals bij deze prijs betrekken en zouden graag zien dat de kwaliteitsboekhandel in Nederland en Vlaanderen mee kam denken over de opzet en de uitvoering van deze prijs. De boekhandel is immers de plek waar deze boeken onder de aandacht van lezers worden gebracht. Onze aandacht gaat met name uit naar de boekverkopers die zelf verantwoordelijk zijn voor de inkoop.

U kunt een rol spelen in het bepalen van voorselectie - de longlist - van 20 titels. Dit zal op een zondagmiddag in januari plaatsvinden. De vijf genomineerden en de uiteindelijke winnaar zullen vervolgens door een jury een literair criticus, een vertaler en twee boekverkopers en een onafhankelijke voorzitter worden gekozen.

Voorwaarden

Aan de boekhandelsdeelname zijn enkele voorwaarden verbonden, die te maken hebben met het criterium van de kwaliteit en met de gewenste inhoudelijke betrokkenheid bij de prijs. Voor iedere boekhandel die als deelnemer aan de prijs wordt toegelaten, wordt bovendien een jaarlijkse bijdrage van € 150,- gevraagd, ter medefinanciering van de met de prijstoekenning gemoeide kosten. Daarmee is tevens verzekerd dat de boekhandelsfactor duidelijk aanwezig is in de opzet en uitvoering van de prijs. De beslissing over toelating tot deelname van een individuele boekhandel is voorbehouden aan de hierboven genoemde initiatiefnemers, mede in het licht van de door de betreffende boekhandel verstrekte gegevens.

Wilt u meedoen? Stuur een mail naar vertalershuis@letterenfonds.nl.